Szczegóły ogłoszenia

NA/P/240/2019

"Dostawa wtryskarki do termoplastów oraz drukarki 3D"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,8 2019.08.22 185

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 66,7 2019.08.22 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał.1_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 27,2 2019.08.22 116
zał.2_Wzór oferty na dostawy docx 24,4 2019.08.22 103
zał.3_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2019.08.22 95
zał.4_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.08.22 94
zał.5_Wzór umowy_dot. zadania 1 doc 79,5 2019.08.22 112
zał.6_Wzór umowy_dot. zadania 2 doc 83,0 2019.08.22 101

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,9 2019.08.30 95

Pobierz wszystkie dokumenty