Szczegóły ogłoszenia

NA/P/260/2019

"Roboty budowlane w obiektach Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 56,3 2019.08.23 250

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 57,4 2019.08.23 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2019.08.23 115
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.08.23 111
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 10358,3 2019.08.23 175
Wykaz osób doc 19,8 2019.08.23 112
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2019.08.23 120
Wzór oferty na roboty budowlane doc 29,1 2019.08.23 115
Wzór umowy na roboty budowlane rar 754,1 2019.08.23 115
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.08.23 124

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.09.09 153

Pobierz wszystkie dokumenty