Szczegóły ogłoszenia

NA/P/260/2019

"Roboty budowlane w obiektach Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 56,3 2019.08.23 288

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 57,4 2019.08.23 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2019.08.23 151
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.08.23 151
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 10358,3 2019.08.23 212
Wykaz osób doc 19,8 2019.08.23 148
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2019.08.23 156
Wzór oferty na roboty budowlane doc 29,1 2019.08.23 153
Wzór umowy na roboty budowlane rar 754,1 2019.08.23 155
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.08.23 165

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.09.09 192

Pobierz wszystkie dokumenty