Szczegóły ogłoszenia

NA/P/260/2019

"Roboty budowlane w obiektach Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 56,3 2019.08.23 222

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 57,4 2019.08.23 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2019.08.23 83
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.08.23 87
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 10358,3 2019.08.23 145
Wykaz osób doc 19,8 2019.08.23 85
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2019.08.23 91
Wzór oferty na roboty budowlane doc 29,1 2019.08.23 88
Wzór umowy na roboty budowlane rar 754,1 2019.08.23 90
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.08.23 88

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.09.09 123

Pobierz wszystkie dokumenty