Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-546/19

"wyposażenie meblowe salki konferencyjnej i pokoju biurowego dla UCI - KC-zp.272-546/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,6 2019.08.29 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 53,6 2019.08.29 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
AGH 1_1_RZUT_4_PIĘTRO pdf 521,3 2019.08.29 46
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2019.08.29 46
krzesło jpeg 82,4 2019.08.29 62
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.08.29 51
Wzór formularza oferty doc 30,1 2019.08.29 54
Wzór umowy - dostawy docx 37,8 2019.08.29 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2019.09.06 52

Pobierz wszystkie dokumenty