Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-524/19

"referencyjny, uniwersalny przyrząd do pomiarów i analiz sprzętu elektroakustycznego dla WIMiR - projekt POWR.03.05.00-00-2307/17-00. KC-zp.272-524/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,6 2019.08.30 63

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 209,3 2019.08.30 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2019.08.30 66
espd-request xml 126,4 2019.08.30 61
JEDZ doc 221,0 2019.08.30 64
Wzór formularza oferty doc 183,7 2019.08.30 73
Wzór umowy - dostawy doc 188,0 2019.08.30 66

Pobierz wszystkie dokumenty