Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-570/19

"Dostawa 12 szt. ergonomicznych foteli biurowych dla WIMiR"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,7 2019.09.02 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 65,6 2019.09.02 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Espd-request - KC-zp.272-570-19 xml 138,1 2019.09.02 22
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,0 2019.09.02 21
Wzór formularza oferty doc 28,7 2019.09.02 23
Wzór umowy - dostawy doc 35,7 2019.09.02 20

Pobierz wszystkie dokumenty