Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2374/24/04/02/2019A

"implementacja w zakresie wdrożenia usług katologowych/Active Directory/ wraz ze szkoleniem certyfikowanym dla Zamawiającego"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 50,3 2019.09.03 71

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 218,5 2019.09.03 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2019.09.03 58
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,0 2019.09.03 56
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,0 2019.09.03 58
Wykaz osób doc 44,5 2019.09.03 60
Wykaz wykonanych usług doc 41,5 2019.09.03 60
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 64,0 2019.09.03 61
Wzór umowy doc 119,5 2019.09.03 78
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2019.09.03 52

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 33,0 2019.09.10 67

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 37,0 2019.09.13 60

Pobierz wszystkie dokumenty