Szczegóły ogłoszenia

NA/O/269/2019

"Dostawa spektrometru remanowskiego. Dostawa zasilacza do elektromagnesu. Dostawa formy wtryskowa do wosku przeznaczona do metody odlewu precyzyjnego wosku"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (działalność naukowa i kulturalna) doc 1092,6 2019.09.04 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
WYKAZ DOSTAW doc 36,0 2019.09.04 31
Wzór oferty na dostawy doc 28,5 2019.09.04 31
Wzór umowy na dostawy doc 98,0 2019.09.04 32
Zał. nr 1 do ogłoszenia SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA doc 94,5 2019.09.04 50

Pobierz wszystkie dokumenty