Szczegóły ogłoszenia

90/2019

"Dostawy materiałów opatrunkowych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 78,0 2019.09.04 41

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 22,8 2019.09.09 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 87,8 2019.09.04 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.09.04 23
formularz cenowy-z korektą xlsx 55,0 2019.09.04 61
Formularz oferty xls 354,0 2019.09.04 28
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,8 2019.09.04 22
Projekt umowy doc 1120,0 2019.09.04 23
Specyfikacja techniczna xlsx 13,0 2019.09.04 30
Wykaz dostaw lub usług doc 18,0 2019.09.04 21

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,1 2019.09.04 31
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-2 doc 18,8 2019.09.17 2

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-1 doc 27,8 2019.09.17 4

Pobierz wszystkie dokumenty