Szczegóły ogłoszenia

NA/P/271/2019

"Dostawa części zamiennych do urządzenia Bernex CVD BPXpro 325 S; Dostawa praski do inkludowania próbek"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 51,3 2019.09.04 152

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 179,0 2019.09.04 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.09.04 93
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2019.09.04 88
Szczegółowy opis zamówienia doc 33,5 2019.09.04 97
Wzór oferty na dostawy doc 53,5 2019.09.04 94
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 85,0 2019.09.04 85

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2019.09.12 84

Pobierz wszystkie dokumenty