Szczegóły ogłoszenia

NA/P/270/2019

"Dostawa przenośnego analizatora oraz generatora sygnałów testowych, Dostawa stołu wibracyjnego do zagęszczania próbek zaprawy cementowej, Dostawa komory szoków termicznych"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 54,0 2019.09.05 175

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 68,5 2019.09.05 94

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.09.05 112
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.09.05 108
Szczegółowy opis zamówienia docx 26,1 2019.09.05 129
Wzór oferty na dostawy doc 26,7 2019.09.05 123
Wzór umowy doc 85,5 2019.09.05 121

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,1 2019.09.12 113

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.09.13 110

Pobierz wszystkie dokumenty