Szczegóły ogłoszenia

NA/P/270/2019

"Dostawa przenośnego analizatora oraz generatora sygnałów testowych, Dostawa stołu wibracyjnego do zagęszczania próbek zaprawy cementowej, Dostawa komory szoków termicznych"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 54,0 2019.09.05 156

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 68,5 2019.09.05 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.09.05 92
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.09.05 88
Szczegółowy opis zamówienia docx 26,1 2019.09.05 108
Wzór oferty na dostawy doc 26,7 2019.09.05 98
Wzór umowy doc 85,5 2019.09.05 99

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,1 2019.09.12 93

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.09.13 89

Pobierz wszystkie dokumenty