Szczegóły ogłoszenia

NA/P/275/2019

"Wymiana okien na parterze w budynku P Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 191,2 2019.09.06 239

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,6 2019.09.06 114

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.09.06 136
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2019.09.06 149
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 467,0 2019.09.06 166
Wykaz osób doc 34,5 2019.09.06 129
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2019.09.06 132
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,0 2019.09.06 140
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1434,3 2019.09.06 151
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.09.06 129

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,5 2019.09.13 139

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.09.24 161

Pobierz wszystkie dokumenty