Szczegóły ogłoszenia

NA/P/275/2019

"Wymiana okien na parterze w budynku P Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 191,2 2019.09.06 293

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,6 2019.09.06 149

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.09.06 185
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2019.09.06 202
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 467,0 2019.09.06 215
Wykaz osób doc 34,5 2019.09.06 181
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2019.09.06 186
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,0 2019.09.06 183
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1434,3 2019.09.06 197
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.09.06 180

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,5 2019.09.13 181

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.09.24 210

Pobierz wszystkie dokumenty