Szczegóły ogłoszenia

NA/P/244/2019

"Dostawa, montaż i ustawienie mebli, dostawa foteli i krzeseł dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 71,1 2019.09.09 87

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,1 2019.09.10 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 235,0 2019.09.09 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy doc 215,5 2019.09.09 35
Zał nr 2 Szczegółowy opis zamówienia doc 16657,0 2019.09.09 65
Zał nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,2 2019.09.09 32
Zał nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.09.09 25
Zał nr 5 Wzór umowy doc 83,5 2019.09.09 27

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,0 2019.09.10 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,0 2019.09.18 34
Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy z dnia 10_09_2019 doc 224,5 2019.09.10 35
Zał nr 2 Szczegółowy opis zamówienia z dnia 10_09_2019 doc 17942,0 2019.09.10 57

Pobierz wszystkie dokumenty