Szczegóły ogłoszenia

TZM/13/Z/2019

"Usługa obsługi prawnej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z."

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 85,8 2019.09.10 112

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Regulamin Konkursu docx 112,1 2019.09.10 100
Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia docx 96,2 2019.09.10 131
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowo-cenowy doc 133,0 2019.09.10 87
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Oferenta doc 118,0 2019.09.10 76
Załącznik nr 4 - Wykaz osób doc 128,5 2019.09.10 73
Załącznk nr 5 - Projekt umowy doc 164,0 2019.09.10 70

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 20,1 2019.09.20 66
Odpowiedź na zapytania - 1 pdf 259,6 2019.09.13 67
Odpowiedź na zapytania - 2 pdf 261,5 2019.09.18 49
Odpowiedź na zapytania - 3 pdf 434,5 2019.09.18 51
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 191,2 2019.09.27 57
Powiadomienie o zmianach w Regulaminie - 1 pdf 417,8 2019.09.17 63
Powiadomienie o zmianach w Regulaminie - 2 pdf 347,2 2019.09.18 58

Pobierz wszystkie dokumenty