Szczegóły ogłoszenia

ZP.PWD.271.4.2019

"Usługa organizacji wyjazdów warsztatowych, wycieczek jednodniowych, wypoczynku letniego oraz zimowisk w latach 2019-2021 dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat tj. podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 224,5 2019.09.10 72

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 105,5 2019.09.10 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 73,3 2019.09.10 44
Formularz oferty doc 197,0 2019.09.10 56
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 219,5 2019.09.10 46
Projekt umowy doc 139,5 2019.09.10 44
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia docx 58,1 2019.09.10 73

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 167,9 2019.09.20 72

Pobierz wszystkie dokumenty