Szczegóły ogłoszenia

OR.272.2.7.2019

"Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Domu Pomocy Społecznej w Pakówce "

Powiat Rawicki, w mieniu którego działa Zarząd Powiatu Rawickiego Starostwo Powiatowe w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 55,1 2019.09.11 251

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 58,7 2019.09.11 178

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,3 2019.09.11 238
2. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 26,0 2019.09.11 238
3. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25,5 2019.09.11 237
4. Wykaz robót budowlanych docx 24,9 2019.09.11 235
5. Oferta Wykonawcy docx 26,0 2019.09.11 223
6. Projekt umowy docx 44,8 2019.09.11 231
7. Kosztorysy i przedmiary zip 128,4 2019.09.11 269
8. STWiOR zip 261,9 2019.09.11 280
9. Zgłoszenia robót zip 814,8 2019.09.11 267

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 24,8 2019.09.27 237

Pobierz wszystkie dokumenty