Szczegóły ogłoszenia

97/2019

"dostawy sukcesywne stymulatorów i kardiowerterów na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 34,2 2019.09.12 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 70,7 2019.09.12 4

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.09.12 9
formularz cenowy xls 33,5 2019.09.12 11
formularz szczegółowy xls 25,5 2019.09.12 11
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,0 2019.09.12 9
ocena jakościowa zad. 1 xls 31,0 2019.09.12 10
ocena jakościowa zad. 8 xls 23,5 2019.09.12 11
ocena_jakościowa_zad. 2 xls 35,5 2019.09.12 10
ocena_jakościowa_zad. 3 xls 35,5 2019.09.12 10
ocena_jakościowa_zad. 4 xls 50,0 2019.09.12 10
ocena_jakościowa_zad. 5 xls 44,5 2019.09.12 11
ocena_jakościowa_zad. 6 xls 32,5 2019.09.12 12
ocena_jakościowa_zad. 7 xls 33,5 2019.09.12 10
projekt umowy doc 1116,0 2019.09.12 9
projekt umowy użyczenia doc 37,5 2019.09.12 9
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 24,5 2019.09.12 9
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 25,5 2019.09.12 9
wykaz wykonanych dostaw doc 37,0 2019.09.12 9
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 31,0 2019.09.12 10
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2019.09.12 9

Pobierz wszystkie dokumenty