Szczegóły ogłoszenia

NA/P/274/2019

"Dostawa sprzętu medycznego, sportowego i fizjoterapeutycznego oraz wykonanie żyroskopu"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 55,6 2019.09.13 176

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 308,8 2019.09.18 105

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 72,2 2019.09.13 103

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał.1_opis przedmiotu zamówienia doc 334,5 2019.09.13 197
zał.2_Wzór oferty na dostawy doc 27,7 2019.09.13 117
zał.3_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.09.13 102
zał.4_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.09.13 103
zał.5_wzór umowy na dostawy doc 89,0 2019.09.13 118

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,2 2019.09.18 104

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,3 2019.09.18 112

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.09.24 118

Pobierz wszystkie dokumenty