Szczegóły ogłoszenia

NA/P/282/2019

"Dostawa części lotniczych"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 48,1 2019.09.13 161

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,7 2019.09.13 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.09.13 138
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2019.09.13 128
Szczegółowy opis zamówienia docx 20,8 2019.09.13 142
Wzór oferty na dostawy docx 28,0 2019.09.13 130
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 59,0 2019.09.13 133

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2019.09.23 122

Pobierz wszystkie dokumenty