Szczegóły ogłoszenia

NA/P/282/2019

"Dostawa części lotniczych"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 48,1 2019.09.13 138

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,7 2019.09.13 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.09.13 113
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2019.09.13 104
Szczegółowy opis zamówienia docx 20,8 2019.09.13 115
Wzór oferty na dostawy docx 28,0 2019.09.13 103
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 59,0 2019.09.13 110

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2019.09.23 99

Pobierz wszystkie dokumenty