Szczegóły ogłoszenia

NA/P/279/2019

"Wymiana oświetlenia na LED oraz roboty malarskie hali w budynku L-31 Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 188,8 2019.09.19 228

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 212,0 2019.09.19 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.09.19 135
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2019.09.19 146
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 942,6 2019.09.19 195
Wykaz osób doc 35,0 2019.09.19 144
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2019.09.19 144
Wzór oferty na roboty budowlane doc 55,0 2019.09.19 146
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1309,3 2019.09.19 176
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.09.19 143

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.10.04 176

Pobierz wszystkie dokumenty