Szczegóły ogłoszenia

NA/P/279/2019

"Wymiana oświetlenia na LED oraz roboty malarskie hali w budynku L-31 Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 188,8 2019.09.19 198

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 212,0 2019.09.19 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.09.19 100
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2019.09.19 110
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 942,6 2019.09.19 149
Wykaz osób doc 35,0 2019.09.19 105
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2019.09.19 113
Wzór oferty na roboty budowlane doc 55,0 2019.09.19 111
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1309,3 2019.09.19 133
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.09.19 109

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.10.04 144

Pobierz wszystkie dokumenty