Szczegóły ogłoszenia

NA/P/278/2019

"Dostawa oprogramowania NI Academic Site License - LabVIEW lub równoważne "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,5 2019.09.20 166

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA doc 27,0 2019.09.27 112

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 58,6 2019.09.20 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy doc 25,2 2019.09.20 114
Zał nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,5 2019.09.20 123
Zał nr 3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.09.20 120
Zał nr 4 Wzór umowy doc 85,5 2019.09.20 118

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,2 2019.09.27 115

Pobierz wszystkie dokumenty