Szczegóły ogłoszenia

NA/P/295/2019

"Wykonanie klimatyzacji w pom.: P107, P108, P109, P111, H-126, K-69A, L-212, L-233, L233A Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,1 2019.09.26 190

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 220,5 2019.09.26 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.09.26 87
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.09.26 88
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 4405,3 2019.09.26 96
Wykaz osób doc 35,0 2019.09.26 77
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2019.09.26 87
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,0 2019.09.26 73
Wzór umowy na roboty budowlane zip 384,7 2019.09.26 103
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.09.26 83

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.10.11 104

Pobierz wszystkie dokumenty