Szczegóły ogłoszenia

NA/P/295/2019

"Wykonanie klimatyzacji w pom.: P107, P108, P109, P111, H-126, K-69A, L-212, L-233, L233A Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,1 2019.09.26 284

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 220,5 2019.09.26 118

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.09.26 174
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.09.26 183
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 4405,3 2019.09.26 194
Wykaz osób doc 35,0 2019.09.26 179
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2019.09.26 184
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,0 2019.09.26 171
Wzór umowy na roboty budowlane zip 384,7 2019.09.26 189
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.09.26 179

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.10.11 204

Pobierz wszystkie dokumenty