Szczegóły ogłoszenia

NA/P/295/2019

"Wykonanie klimatyzacji w pom.: P107, P108, P109, P111, H-126, K-69A, L-212, L-233, L233A Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,1 2019.09.26 246

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 220,5 2019.09.26 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.09.26 139
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.09.26 146
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 4405,3 2019.09.26 158
Wykaz osób doc 35,0 2019.09.26 142
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2019.09.26 145
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,0 2019.09.26 131
Wzór umowy na roboty budowlane zip 384,7 2019.09.26 151
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.09.26 134

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.10.11 162

Pobierz wszystkie dokumenty