Szczegóły ogłoszenia

NA/P/295/2019

"Wykonanie klimatyzacji w pom.: P107, P108, P109, P111, H-126, K-69A, L-212, L-233, L233A Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,1 2019.09.26 209

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 220,5 2019.09.26 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.09.26 108
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.09.26 110
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 4405,3 2019.09.26 124
Wykaz osób doc 35,0 2019.09.26 101
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2019.09.26 105
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,0 2019.09.26 92
Wzór umowy na roboty budowlane zip 384,7 2019.09.26 122
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.09.26 97

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.10.11 124

Pobierz wszystkie dokumenty