Szczegóły ogłoszenia

NA/P/299/2019

"Remont nawierzchni brukowych na terenie Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2019.09.27 247

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,1 2019.09.27 102

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2019.09.27 151
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.09.27 155
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 790,3 2019.09.27 170
Wykaz osób doc 19,6 2019.09.27 161
Wykaz robót budowlanych doc 25,2 2019.09.27 153
Wzór oferty na roboty budowlane doc 31,9 2019.09.27 147
Wzór umowy na roboty budowlane rar 714,9 2019.09.27 149
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.09.27 138

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.10.14 179

Pobierz wszystkie dokumenty