Szczegóły ogłoszenia

NA/P/299/2019

"Remont nawierzchni brukowych na terenie Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2019.09.27 192

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,1 2019.09.27 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2019.09.27 96
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.09.27 91
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 790,3 2019.09.27 108
Wykaz osób doc 19,6 2019.09.27 102
Wykaz robót budowlanych doc 25,2 2019.09.27 97
Wzór oferty na roboty budowlane doc 31,9 2019.09.27 92
Wzór umowy na roboty budowlane rar 714,9 2019.09.27 93
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.09.27 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.10.14 113

Pobierz wszystkie dokumenty