Szczegóły ogłoszenia

NA/P/299/2019

"Remont nawierzchni brukowych na terenie Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2019.09.27 274

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,1 2019.09.27 130

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2019.09.27 187
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.09.27 181
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 790,3 2019.09.27 197
Wykaz osób doc 19,6 2019.09.27 192
Wykaz robót budowlanych doc 25,2 2019.09.27 182
Wzór oferty na roboty budowlane doc 31,9 2019.09.27 173
Wzór umowy na roboty budowlane rar 714,9 2019.09.27 179
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.09.27 165

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.10.14 208

Pobierz wszystkie dokumenty