Szczegóły ogłoszenia

NA/P/299/2019

"Remont nawierzchni brukowych na terenie Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2019.09.27 212

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,1 2019.09.27 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2019.09.27 120
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.09.27 115
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 790,3 2019.09.27 130
Wykaz osób doc 19,6 2019.09.27 124
Wykaz robót budowlanych doc 25,2 2019.09.27 118
Wzór oferty na roboty budowlane doc 31,9 2019.09.27 111
Wzór umowy na roboty budowlane rar 714,9 2019.09.27 116
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.09.27 98

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.10.14 138

Pobierz wszystkie dokumenty