Szczegóły ogłoszenia

NA/P/297/2019

"Dostosowanie nawierzchni przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,8 2019.09.27 252

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,7 2019.09.27 106

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2019.09.27 164
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2019.09.27 149
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1367,3 2019.09.27 181
Wykaz osób doc 19,6 2019.09.27 145
Wykaz robót budowlanych doc 25,2 2019.09.27 175
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,3 2019.09.27 158
Wzór umowy na roboty budowlane rar 730,9 2019.09.27 152
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,2 2019.09.27 158

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.10.14 163

Pobierz wszystkie dokumenty