Szczegóły ogłoszenia

NA/P/297/2019

"Dostosowanie nawierzchni przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,8 2019.09.27 191

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,7 2019.09.27 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2019.09.27 92
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2019.09.27 91
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1367,3 2019.09.27 112
Wykaz osób doc 19,6 2019.09.27 83
Wykaz robót budowlanych doc 25,2 2019.09.27 112
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,3 2019.09.27 97
Wzór umowy na roboty budowlane rar 730,9 2019.09.27 91
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,2 2019.09.27 93

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.10.14 95

Pobierz wszystkie dokumenty