Szczegóły ogłoszenia

NA/P/304/2019

"Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 413,5 2019.10.03 170

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,9 2019.10.03 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.10.03 85
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.10.03 89
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 04.10.2019 doc 351,5 2019.10.04 110
Wzór oferty na dostawy doc 27,4 2019.10.03 81
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 73,5 2019.10.03 90

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 04.10.2019 doc 18,3 2019.10.04 99

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2019.10.11 89

Pobierz wszystkie dokumenty