Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-600/19

"sukcesywna dostawa niszczarek dla potrzeb AGH - KC-zp. 272-600/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 130,0 2019.10.09 46

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 71,7 2019.11.08 6

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 117,7 2019.10.09 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ docx 79,0 2019.10.09 37
NOWY Wzór formularza oferty docx 70,6 2019.11.08 6
POPRAWIONY NOWY Wzór formularza oferty docx 71,3 2019.11.15 0
Wzór formularza oferty doc 72,9 2019.10.09 40
Wzór umowy - dostawy docx 40,0 2019.10.09 41

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ doc 233,7 2019.11.08 9
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ nr 2 doc 298,6 2019.11.15 1

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,6 2019.10.09 45
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 269,2 2019.11.08 10

Pobierz wszystkie dokumenty