Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-600/19

"sukcesywna dostawa niszczarek dla potrzeb AGH - KC-zp. 272-600/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 130,0 2019.10.09 128

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 71,7 2019.11.08 102

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 117,7 2019.10.09 99

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2019.11.29 84
JEDZ docx 79,0 2019.10.09 109
NOWY Wzór formularza oferty docx 70,6 2019.11.08 102
POPRAWIONY NOWY Wzór formularza oferty docx 71,3 2019.11.15 97
Wzór formularza oferty doc 72,9 2019.10.09 124
Wzór umowy - dostawy docx 40,1 2019.10.09 126

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ doc 233,7 2019.11.08 104
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ nr 2 doc 298,6 2019.11.15 132

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,6 2019.10.09 132
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2019.11.29 104
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 269,2 2019.11.08 116

Pobierz wszystkie dokumenty