Szczegóły ogłoszenia

NA/P/315/2019

"Dostawa komputerów przenośnych dla PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 410,6 2019.10.09 71

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,5 2019.10.09 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.10.09 8
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.10.09 7
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 308,0 2019.10.09 42
Wzór oferty na dostawy doc 26,8 2019.10.09 9
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 73,5 2019.10.09 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2019.10.18 13

Pobierz wszystkie dokumenty