Szczegóły ogłoszenia

NA/P/315/2019

"Dostawa komputerów przenośnych dla PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 410,6 2019.10.09 176

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,5 2019.10.09 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.10.09 103
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.10.09 95
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 308,0 2019.10.09 152
Wzór oferty na dostawy doc 26,8 2019.10.09 101
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 73,5 2019.10.09 109

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,3 2019.10.18 105

Pobierz wszystkie dokumenty