Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-651/19

"Remont pomieszczenia oraz przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej i chłodzenia w pom. 118 w bud. A-3 dla potrzeb Szkoły Doktorskiej AGH w Krakowie - KC-zp.272-651/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 75,2 2019.10.10 114

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 63,9 2019.10.10 144

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 28,0 2019.10.10 89
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 23,0 2019.10.10 74
Wzór formularza oferty doc 30,4 2019.10.10 84
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.10.10 86
Wzór umowy doc 256,0 2019.10.10 87
wzór Wykaz osób doc 46,5 2019.10.10 95
wzór wykazu robót budowlanych doc 54,0 2019.10.10 82
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 28,1 2019.10.10 84

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 269,0 2019.10.14 130
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 269,9 2019.10.21 114
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 269,1 2019.10.22 88

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,5 2019.10.25 72
Informacja z otwarcia ofert doc 22,2 2019.10.25 120

Pobierz wszystkie dokumenty