Szczegóły ogłoszenia

NA/P/318/2019

"Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku F Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2019.10.11 255

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,9 2019.10.11 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.10.11 171
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.10.11 165
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 38920,0 2019.10.11 200
Wykaz osób doc 19,7 2019.10.11 168
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.10.11 182
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,7 2019.10.11 169
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1827,0 2019.10.11 168
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.10.11 158

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.10.28 189

Pobierz wszystkie dokumenty