Szczegóły ogłoszenia

NA/P/318/2019

"Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku F Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2019.10.11 173

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,9 2019.10.11 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.10.11 95
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.10.11 95
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 38920,0 2019.10.11 115
Wykaz osób doc 19,7 2019.10.11 88
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.10.11 105
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,7 2019.10.11 99
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1827,0 2019.10.11 95
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.10.11 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.10.28 114

Pobierz wszystkie dokumenty