Szczegóły ogłoszenia

NA/P/316/2019

"Dostawa stołu wibracyjnego do zagęszczania próbek zaprawy cementowej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 48,5 2019.10.16 179

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,1 2019.10.16 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.10.16 119
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.10.16 121
Szczegółowy opis zamówienia docx 21,1 2019.10.16 118
Wzór oferty na dostawy docx 28,3 2019.10.16 121
Wzór umowy doc 85,0 2019.10.16 112

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2019.10.25 104
Zmiana SIWZ i odp na pytania doc 39,0 2019.10.22 111

Pobierz wszystkie dokumenty