Szczegóły ogłoszenia

NA/P/316/2019

"Dostawa stołu wibracyjnego do zagęszczania próbek zaprawy cementowej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 48,5 2019.10.16 152

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,1 2019.10.16 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.10.16 93
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.10.16 93
Szczegółowy opis zamówienia docx 21,1 2019.10.16 88
Wzór oferty na dostawy docx 28,3 2019.10.16 94
Wzór umowy doc 85,0 2019.10.16 90

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2019.10.25 79
Zmiana SIWZ i odp na pytania doc 39,0 2019.10.22 84

Pobierz wszystkie dokumenty