Szczegóły ogłoszenia

SA.270.3.1.2019

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Trzebież w roku 2020"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2020 pdf 5668,3 2019.10.18 168

Wyniki częściowe

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ _2020_Trzebież pdf 436,5 2019.10.18 128

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_a36f6966-2435-4a55-9390-a8a33e804e4d asc 0,7 2019.10.18 90
Kosztorys ofertowy Pakiet 01.L.01.03.04 xlsx 13,6 2019.10.18 109
Kosztorys ofertowy Pakiet 02.L.02.05.09 xlsx 13,5 2019.10.18 89
Kosztorys ofertowy Pakiet 03.L.06.07.08 xlsx 13,6 2019.10.18 80
Kosztorys ofertowy Pakiet 04.L.10.11.12 xlsx 13,5 2019.10.18 88
Kosztorys ofertowy Pakiet 05.GS xlsx 12,8 2019.10.18 88
Zał. nr 17_ Wzór umowy dzierżawy sprzętu_ pdf 205,5 2019.10.18 76
Zał. nr 10__wykaz usług_ docx 16,8 2019.10.18 95
Zał. nr 11__wykaz osób_ docx 19,9 2019.10.18 90
Zał. nr 12_wykaz urządzeń docx 17,2 2019.10.18 85
Zał. nr 13_Wzór umowy Pakiet I-IV_ pdf 565,6 2019.10.18 121
Zał. nr 14_Wzór umowa Szkółka leśna_ pdf 434,5 2019.10.18 83
Zał. nr 15.1_Identyfikator postępowania docx 11,9 2019.10.18 96
Zał. nr 16_Katalogi norm czasu wprowadzone Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Gene pdf 479,2 2019.10.18 81
Zał. nr 3.2._ Układ sortymentowy pozyskania drewna Pakiet 02.L.02.05.09 pdf 243,5 2019.10.18 79
Zał. nr 3.2._ Układ sortymentowy pozyskania drewna Pakiet 03.L.06.07.08 pdf 252,5 2019.10.18 85
Zał. nr 3.2._ Układ sortymentowy pozyskania drewna Pakiet 04.L.10.11.12 pdf 304,7 2019.10.18 96
Zał. nr 3.2._Układ sortymentowy pozyskania drewna Pakiet 01.L.01.03.04 pdf 253,9 2019.10.18 81
Zał. nr 3.3._Zestawienie stopni trudności, odległości zrywki i współczynnikó pdf 494,8 2019.10.18 100
Zał. nr 4_Opis techn. wykonawstwa prac leśnych pdf 751,0 2019.10.18 91
Zał. nr 5_Procedura odbioru prac leśnych pdf 215,6 2019.10.18 70
Zał. nr 6 _JEDZ doc 293,0 2019.10.18 89
Zał. nr 8_ośw. _gr. kapitał._ doc 154,0 2019.10.18 86
Zał. nr 9_ośw. o braku podst. do wykl._ doc 150,5 2019.10.18 80
Zał. nr _3.1_-_rozmiar_prac_wg_grup_czynności Pakiet I pdf 795,9 2019.10.18 83
Zał. nr _3.1_-_rozmiar_prac_wg_grup_czynności Pakiet II pdf 743,6 2019.10.18 86
Zał. nr _3.1_-_rozmiar_prac_wg_grup_czynności Pakiet IV pdf 723,5 2019.10.18 101
Zał. nr_1_oferta_ doc 167,5 2019.10.18 92
Zał. nr_3.1_-_rozmiar_prac_wg_grup_czynności Pakiet V pdf 335,2 2019.10.18 80
Zał. nr_3.1_-_rozmiar_prac_wg_grup_czynności-Pakiet III pdf 693,9 2019.10.18 89
Zał. nr_7_ - zob. podmiotu trzeciego doc 152,0 2019.10.18 75
Zał.nr 3.4_-_optymalna_potencjalna_technologia_pozyskania_drewna pdf 489,9 2019.10.18 83
Zał._nr 3_Opis przedmiotu zamówienia wg rodzaju prac pdf 197,4 2019.10.18 88

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 101,6 2019.11.14 71

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 126,2 2019.11.20 179
Informacja ze spotkania z Wykonawcami pdf 110,0 2019.11.08 73
Powiadomienie o zebraniu wykonawców pdf 90,7 2019.10.29 87

Pobierz wszystkie dokumenty