Szczegóły ogłoszenia

CRZP/191/2019/AEZ

"Dostawa urządzeń elektronicznych - liniowy wzmacniacz mocy RID/2019/GA/1 - 3"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 612772-N-2019 pdf 215,8 2019.10.22 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 486,0 2019.10.22 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 301,5 2019.10.22 41
2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 40,5 2019.10.22 41
3_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załacznik n doc 37,5 2019.10.22 47
4_Specyfikacja_techniczna docx 25,7 2019.10.22 46
5_Wzór_umowy docx 36,1 2019.10.22 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 601,8 2019.10.31 44

Pobierz wszystkie dokumenty