Szczegóły ogłoszenia

ZP/35/2019

"Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu i wyposażenia medycznego wraz z przeszkoleniem pracowników dla potrzeb oddziałów szpitalnych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 202,1 2019.10.23 51

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 70,6 2019.10.29 69

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 68,0 2019.10.23 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zip 101,4 2019.10.23 109
załącznik nr 2 - wzór oferty docx 30,8 2019.10.23 38
załącznik nr 3 - JEDZ xml 126,7 2019.10.23 41
załącznik nr 4 - projekt umowy doc 76,0 2019.10.23 42
załącznik nr 5 - warunki gwarancji i serwisu doc 80,0 2019.10.23 46
załącznik nr 6 - zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbęd docx 26,3 2019.10.23 35
załącznik nr 7 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30,1 2019.10.23 36
załącznik nr 8 - wykaz dostaw docx 24,0 2019.10.23 37

Pobierz wszystkie dokumenty