Szczegóły ogłoszenia

NA/P/328/2019

"Remont mieszkania R-303 w Domu Asystenta - bud. R Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,7 2019.10.23 178

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,3 2019.10.23 93

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.10.23 94
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2019.10.23 86
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1245,1 2019.10.23 167
Wykaz osób doc 19,6 2019.10.23 84
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2019.10.23 96
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,2 2019.10.23 97
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2397,6 2019.10.23 71
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.10.23 76

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2019.11.08 114

Pobierz wszystkie dokumenty