Szczegóły ogłoszenia

NA/P/328/2019

"Remont mieszkania R-303 w Domu Asystenta - bud. R Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,7 2019.10.23 206

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,3 2019.10.23 107

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.10.23 120
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2019.10.23 112
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1245,1 2019.10.23 196
Wykaz osób doc 19,6 2019.10.23 109
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2019.10.23 130
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,2 2019.10.23 124
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2397,6 2019.10.23 100
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.10.23 105

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2019.11.08 144

Pobierz wszystkie dokumenty