Szczegóły ogłoszenia

NA/P/328/2019

"Remont mieszkania R-303 w Domu Asystenta - bud. R Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,7 2019.10.23 263

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,3 2019.10.23 147

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.10.23 178
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2019.10.23 170
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1245,1 2019.10.23 260
Wykaz osób doc 19,6 2019.10.23 171
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2019.10.23 184
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,2 2019.10.23 183
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2397,6 2019.10.23 149
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.10.23 161

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2019.11.08 204

Pobierz wszystkie dokumenty