Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-656/19

"Usługa szkolenia - roczny kurs językowy dla pracowników administracyjnych AGH z zakresu język angielski specjalistyczny i język angielski ogólny na różnych poziomach zaawansowania w ramach projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18, KC-zp.272-656/19 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie społeczne doc 376,0 2019.10.23 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 84,5 2019.10.31 50
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 287,0 2019.10.23 55
wykaz osób doc 297,5 2019.10.23 62
Wzór formularza oferty - usługi doc 284,5 2019.10.23 69
Wzór umowy - usługi doc 315,5 2019.10.23 64
Wzór wykazu usług doc 272,5 2019.10.23 60
Załącznik nr 2 do umowy docx 197,9 2019.10.23 60

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie Ogłoszenia doc 521,5 2019.10.25 63

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 37,0 2019.10.31 60

Pobierz wszystkie dokumenty