Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-721/19

"Dostawa źródła mierzącego dla WIEiT"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,8 2019.10.24 67

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 51,8 2019.10.24 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,5 2019.10.24 63
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.10.24 74
Wzór formularza oferty doc 27,5 2019.10.24 75
Wzór umowy - dostawy doc 30,6 2019.10.24 73

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2019.11.04 61

Pobierz wszystkie dokumenty