Szczegóły ogłoszenia

NA/P/336/2019

"Roboty budowlane w obiektach Politechniki Rzeszowskiej - Pokrycie papą dachu, demontaż nieczynnych wentylatorów dachowych - bud. "H" ."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 188,4 2019.10.25 212

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 205,0 2019.10.25 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.10.25 104
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.10.25 106
Szczegółowy opis zamówienia zip 14363,5 2019.10.25 133
Wykaz osób doc 35,0 2019.10.25 98
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2019.10.25 106
Wzór oferty na roboty budowlane doc 57,5 2019.10.25 114
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1438,8 2019.10.25 97
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2019.10.25 103

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.11.12 129

Pobierz wszystkie dokumenty