Szczegóły ogłoszenia

NA/P/336/2019

"Roboty budowlane w obiektach Politechniki Rzeszowskiej - Pokrycie papą dachu, demontaż nieczynnych wentylatorów dachowych - bud. "H" ."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 188,4 2019.10.25 282

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 205,0 2019.10.25 129

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.10.25 181
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.10.25 180
Szczegółowy opis zamówienia zip 14363,5 2019.10.25 213
Wykaz osób doc 35,0 2019.10.25 175
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2019.10.25 187
Wzór oferty na roboty budowlane doc 57,5 2019.10.25 187
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1438,8 2019.10.25 168
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2019.10.25 179

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.11.12 208

Pobierz wszystkie dokumenty