Szczegóły ogłoszenia

NA/P/335/2019

"Remont pomieszczenia H-01 w celu utworzenia Studenckiej strefy wypoczynku oraz cichej nauki w budynku H Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,6 2019.10.25 161

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,6 2019.10.25 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.10.25 65
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2019.10.25 64
Szczegółowy opis zamówienia rar 1338,7 2019.10.25 133
Wykaz osób doc 19,7 2019.10.25 66
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.10.25 76
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,5 2019.10.25 74
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1291,7 2019.10.25 64
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.10.25 64

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2019.11.12 80

Pobierz wszystkie dokumenty