Szczegóły ogłoszenia

NA/P/335/2019

"Remont pomieszczenia H-01 w celu utworzenia Studenckiej strefy wypoczynku oraz cichej nauki w budynku H Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,6 2019.10.25 194

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,6 2019.10.25 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.10.25 104
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2019.10.25 101
Szczegółowy opis zamówienia rar 1338,7 2019.10.25 169
Wykaz osób doc 19,7 2019.10.25 102
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.10.25 108
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,5 2019.10.25 115
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1291,7 2019.10.25 106
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.10.25 99

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2019.11.12 119

Pobierz wszystkie dokumenty