Szczegóły ogłoszenia

NA/P/335/2019

"Remont pomieszczenia H-01 w celu utworzenia Studenckiej strefy wypoczynku oraz cichej nauki w budynku H Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,6 2019.10.25 232

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,6 2019.10.25 112

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.10.25 137
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2019.10.25 140
Szczegółowy opis zamówienia rar 1338,7 2019.10.25 202
Wykaz osób doc 19,7 2019.10.25 136
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.10.25 141
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,5 2019.10.25 156
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1291,7 2019.10.25 143
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.10.25 142

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2019.11.12 148

Pobierz wszystkie dokumenty