Szczegóły ogłoszenia

NA/P/335/2019

"Remont pomieszczenia H-01 w celu utworzenia Studenckiej strefy wypoczynku oraz cichej nauki w budynku H Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,6 2019.10.25 266

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,6 2019.10.25 140

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.10.25 173
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2019.10.25 180
Szczegółowy opis zamówienia rar 1338,7 2019.10.25 238
Wykaz osób doc 19,7 2019.10.25 169
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.10.25 176
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,5 2019.10.25 194
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1291,7 2019.10.25 178
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.10.25 180

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2019.11.12 186

Pobierz wszystkie dokumenty