Szczegóły ogłoszenia

NA/P/342/2019

"Dostawa przenośnego analizatora oraz generatora sygnałów testowych"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 48,5 2019.10.30 123

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,5 2019.10.30 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.10.30 78
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.10.30 73
Szczegółowy opis zamówienia docx 23,5 2019.10.30 83
Wzór oferty na dostawy docx 28,3 2019.10.30 72
Wzór umowy doc 85,0 2019.10.30 75

Pobierz wszystkie dokumenty