Szczegóły ogłoszenia

NA/P/342/2019

"Dostawa przenośnego analizatora oraz generatora sygnałów testowych"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 48,5 2019.10.30 152

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,5 2019.10.30 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.10.30 110
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.10.30 104
Szczegółowy opis zamówienia docx 23,5 2019.10.30 113
Wzór oferty na dostawy docx 28,3 2019.10.30 100
Wzór umowy doc 85,0 2019.10.30 101

Pobierz wszystkie dokumenty