Szczegóły ogłoszenia

NA/P/322/2019

"Uszczelnienie izolacji poziomej ścian wewnętrznych piwnic w DS. ALCHEMIK Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 182,5 2019.10.30 278

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 215,5 2019.10.30 145

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.10.30 181
Opis przedmiotu zamówienia zip 1747,0 2019.10.30 209
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,5 2019.10.30 187
Wykaz osób doc 35,0 2019.10.30 180
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2019.10.30 178
Wzór oferty na roboty budowlane doc 63,5 2019.10.30 200
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1430,2 2019.10.30 176
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.10.30 184

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,3 2019.11.07 190

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.11.14 204

Pobierz wszystkie dokumenty