Szczegóły ogłoszenia

NA/P/322/2019

"Uszczelnienie izolacji poziomej ścian wewnętrznych piwnic w DS. ALCHEMIK Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 182,5 2019.10.30 238

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 215,5 2019.10.30 117

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.10.30 137
Opis przedmiotu zamówienia zip 1747,0 2019.10.30 171
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,5 2019.10.30 139
Wykaz osób doc 35,0 2019.10.30 143
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2019.10.30 143
Wzór oferty na roboty budowlane doc 63,5 2019.10.30 160
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1430,2 2019.10.30 130
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.10.30 144

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,3 2019.11.07 151

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.11.14 159

Pobierz wszystkie dokumenty