Szczegóły ogłoszenia

NA/P/334/2019

"Dostawa wyposażenia multimedialnego dla sali A-61"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 48,5 2019.10.30 199

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,5 2019.11.07 95

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,7 2019.10.30 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.10.30 96
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.10.30 96
Szczegółowy opis zamówienia- załącznik nr 1 pdf 508,2 2019.10.30 143
Wzór oferty na dostawy doc 26,4 2019.10.30 102
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 85,0 2019.10.30 100

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,2 2019.11.07 93

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,5 2019.11.07 101
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 8.11.2019r. doc 20,4 2019.11.08 103

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2019.11.12 101

Pobierz wszystkie dokumenty