Szczegóły ogłoszenia

NA/P/347/2019

"Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku F Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2019.10.30 182

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 77,9 2019.10.30 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.10.30 101
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.10.30 91
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 38920,0 2019.10.30 113
Wykaz osób doc 19,6 2019.10.30 89
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.10.30 94
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,9 2019.10.30 92
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1827,0 2019.10.30 99
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.10.30 92

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2019.11.15 126

Pobierz wszystkie dokumenty