Szczegóły ogłoszenia

NA/P/347/2019

"Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku F Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2019.10.30 254

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 77,9 2019.10.30 120

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.10.30 174
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.10.30 162
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 38920,0 2019.10.30 185
Wykaz osób doc 19,6 2019.10.30 159
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.10.30 170
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,9 2019.10.30 153
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1827,0 2019.10.30 172
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.10.30 162

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2019.11.15 196

Pobierz wszystkie dokumenty