Szczegóły ogłoszenia

NA/P/347/2019

"Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku F Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2019.10.30 220

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 77,9 2019.10.30 96

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.10.30 138
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.10.30 127
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 38920,0 2019.10.30 146
Wykaz osób doc 19,6 2019.10.30 124
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.10.30 136
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,9 2019.10.30 121
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1827,0 2019.10.30 132
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.10.30 129

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2019.11.15 163

Pobierz wszystkie dokumenty