Szczegóły ogłoszenia

NZ/57/Rb/N/AC/2019

"Modernizacja korytarza i przewiązki - administracja szpitala."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 283,4 2019.11.06 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 494,4 2019.11.06 5

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.11.06 13
Formularz ofertowy docx 23,6 2019.11.06 13
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2019.11.06 14
Projekt umowy docx 31,4 2019.11.06 12
Przedmiar robót pdf 38,1 2019.11.06 22
Rzut korytarz - cz. 1 pdf 146,6 2019.11.06 17
Rzut korytarz - cz. 2 pdf 97,6 2019.11.06 16
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.11.06 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 191,3 2019.11.15 1

Pobierz wszystkie dokumenty