Szczegóły ogłoszenia

CRZP/203/2019/AEZ

"Zagospodarowanie terenu przed budynkiem głównym (budynek B) przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - 3"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
619173-N-2019 ogłoszenie o zamówieniu pdf 404,2 2019.11.06 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 630,5 2019.11.06 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 303,0 2019.11.06 11
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 22,8 2019.11.06 8
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 22,4 2019.11.06 8
4_Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2019.11.06 13
5_Wykaz osób doc 20,6 2019.11.06 8
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 263,1 2019.11.06 10
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 22,6 2019.11.06 9
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 22,0 2019.11.06 9
9_Wzór umowy DOC 149,5 2019.11.06 10
Dokumentacja projektowa - zmiana SIWZ 1 zip 3707,4 2019.11.12 2
_10_Dokumentacja projektowa zip 54868,7 2019.11.06 23
_11__Harmonogram_rzeczowo-finansowy xls 38,5 2019.11.06 14

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 296,8 2019.11.12 2

Pobierz wszystkie dokumenty