Szczegóły ogłoszenia

NA/P/354/2019

"Stanowisko do badania systemów antenowych instalowanych w statkach powietrznych"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 121,9 2019.11.08 56

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu pdf 74,8 2019.11.08 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 85,5 2019.11.08 6

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,3 2019.11.08 8
espd-request xml 100,4 2019.11.08 10
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 56,6 2019.11.08 17
Wykaz dostaw lub usług doc 38,3 2019.11.08 13
Wzór oferty na dostawy doc 45,3 2019.11.08 11
Wzór umowy na dostawy doc 115,0 2019.11.08 11
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 43,0 2019.11.08 10

Pobierz wszystkie dokumenty