Szczegóły ogłoszenia

NA/P/354/2019

"Stanowisko do badania systemów antenowych instalowanych w statkach powietrznych"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 121,9 2019.11.08 278

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu pdf 74,8 2019.11.08 104
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2 pdf 73,7 2019.11.20 101

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 85,5 2019.11.08 76

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,3 2019.11.08 103
espd-request xml 100,4 2019.11.08 117
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 56,6 2019.11.08 118
Wykaz dostaw lub usług doc 38,3 2019.11.08 108
Wzór oferty na dostawy doc 45,3 2019.11.08 109
Wzór umowy na dostawy doc 115,0 2019.11.08 114
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 43,0 2019.11.08 104

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 36,9 2019.11.20 109

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 40,2 2019.11.20 98
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 20,0 2019.11.21 104

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 37,8 2019.12.12 86
Załacznik do odpowiedzi na pytania z dnia 21.11.2019 pdf 1392,0 2019.11.21 95

Pobierz wszystkie dokumenty