Szczegóły ogłoszenia

NA/P/354/2019

"Stanowisko do badania systemów antenowych instalowanych w statkach powietrznych"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 121,9 2019.11.08 324

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu pdf 74,8 2019.11.08 155
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2 pdf 73,7 2019.11.20 139

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 85,5 2019.11.08 111

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,3 2019.11.08 151
espd-request xml 100,4 2019.11.08 163
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 56,6 2019.11.08 167
Wykaz dostaw lub usług doc 38,3 2019.11.08 154
Wzór oferty na dostawy doc 45,3 2019.11.08 156
Wzór umowy na dostawy doc 115,0 2019.11.08 158
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 43,0 2019.11.08 152

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 36,9 2019.11.20 152

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 40,2 2019.11.20 144
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 20,0 2019.11.21 148

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 37,8 2019.12.12 127
Załacznik do odpowiedzi na pytania z dnia 21.11.2019 pdf 1392,0 2019.11.21 145

Pobierz wszystkie dokumenty