Szczegóły ogłoszenia

KA-2/149/2019

"Remont pomieszczeń WIL w budynku Houston W-15 (10-34) Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 70,1 2019.11.08 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 206,5 2019.11.08 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2019.11.08 14
Formularz oferty doc 49,5 2019.11.08 6
Opis przedmiotu zamówienia zip 1341,5 2019.11.08 39
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 62,0 2019.11.08 5
Projekt umowy doc 262,0 2019.11.08 9
Wykaz osób doc 35,0 2019.11.08 6
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2019.11.08 9
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2019.11.08 6

Pobierz wszystkie dokumenty