Szczegóły ogłoszenia

NA/P/366/2019

"Remont laboratorium A-213 - klimatyzacja w laboratorium pomiarowym"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,8 2019.11.18 264

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,4 2019.11.18 118

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.11.18 167
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2019.11.18 216
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1415,5 2019.11.18 206
Wykaz osób doc 19,6 2019.11.18 170
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.11.18 175
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,7 2019.11.18 171
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1584,1 2019.11.18 167
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.11.18 162

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.12.03 207

Pobierz wszystkie dokumenty