Szczegóły ogłoszenia

NA/P/370/2019

"Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek PRz II."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 401,8 2019.11.19 169

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 540255241 doc 24,5 2019.11.26 93

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,6 2019.11.19 94

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.11.19 115
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2019.11.19 116
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 479,0 2019.11.19 165
Wzór oferty na dostawy doc 107,0 2019.11.19 119
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 73,5 2019.11.19 108

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,6 2019.11.26 108

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,2 2019.11.29 103

Pobierz wszystkie dokumenty