Szczegóły ogłoszenia

NA/P/373/2019

"Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku F Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2019.11.19 257

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 78,8 2019.11.19 124

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.11.19 179
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.11.19 184
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 38920,0 2019.11.19 211
Wykaz osób doc 19,5 2019.11.19 184
Wykaz robót budowlanych doc 25,1 2019.11.19 178
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,0 2019.11.19 189
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1827,0 2019.11.19 182
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.11.19 182

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.12.04 226

Pobierz wszystkie dokumenty