Szczegóły ogłoszenia

NA/P/373/2019

"Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku F Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2019.11.19 214

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 78,8 2019.11.19 94

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.11.19 140
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.11.19 146
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 38920,0 2019.11.19 163
Wykaz osób doc 19,5 2019.11.19 147
Wykaz robót budowlanych doc 25,1 2019.11.19 138
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,0 2019.11.19 149
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1827,0 2019.11.19 141
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.11.19 144

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.12.04 178

Pobierz wszystkie dokumenty